७५% हकप्रद निष्कानश गर्न हिमाल दोलखालाई विद्युत नियमनको स्वीकृति

– २०७९ भाद्र १०

ग्लोबल आर्थिक

काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको ७५ प्रतिशत हकप्रद शेयरलाई विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिएको छ । नियमनले कम्पनीको उक्त प्रस्तावित हकप्रद शेयरलाई साधारण सभामा लैजान सहमति प्रदान गरेको हो ।

हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न साधारण सभामा पेश गर्नुअघि आयोगको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ सोही अनुरुप कम्पनीले पेश गरेको निवेदन हकप्रद शेयर निष्काशनबाट प्राप्त रकमको लगानी योजना सहितलाई साधारण सभाको प्रस्ताव लैजान कम्पनीलाई आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

SYMBOL CURRENT CHANGED
NEPSE 1,963.55 4.93%
Sensitive 373.71 5.14%
Float 137.61 5.17%
Sen. Float 124.51 5.44%
Banking 1,274.74 5.46%
Trading 2,205.73 3.97%
Hotels And Tourism 3,347.52 3.67%
Development Bank 3,646.79 5.74%
Hydropower 2,572.20 4.91%
Finance 1,689.99 6.84%
Microfinance 3,553.73 5.11%
Non-Life Insurance 8,728.46 4.09%
Life Insurance 9,735.86 4.76%
undefined NaN NaN%
Manu.and Pro. 4,624.13 4.95%
Others 1,452.29 3.38%
Mutual Fund 13.80 2.87%
Investment 65.96 4.25%

Market Summary
Total Turnover Rs: 1,976,076,732.34
Total Traded Shares 6,107,425
Total Transactions 47,285
Total Scrips Traded 267

SYMBOL CURRENT CHANGED
NEPSE 1,963.55 4.93%
Sensitive 373.71 5.14%
Float 137.61 5.17%
Sen. Float 124.51 5.44%
Banking 1,274.74 5.46%
Trading 2,205.73 3.97%
Hotels And Tourism 3,347.52 3.67%
Development Bank 3,646.79 5.74%
Hydropower 2,572.20 4.91%
Finance 1,689.99 6.84%
Microfinance 3,553.73 5.11%
Non-Life Insurance 8,728.46 4.09%
Life Insurance 9,735.86 4.76%
undefined NaN NaN%
Manu.and Pro. 4,624.13 4.95%
Others 1,452.29 3.38%
Mutual Fund 13.80 2.87%
Investment 65.96 4.25%